Gyakran Ismételt Kérdések - GazdaPorta

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Gyakran Ismételt Kérdések

Pálos Hang

GYIK
A koreszme váltással kapcsolatban felvetett gyakran ismételt kérdésekre adott válaszok
(Az adott válaszok matematikailag bizonyíthatóak, bár nem a tudomány hivatalos álláspontjait képviseli, annak ellenére, hogy javítási szándékok már ebbe az irányba kacsintgatnak.)Cselekvő vagy aktív szabadság fogalma (pozitív szabadság)?

A cselekvő (aktív) szabadság fogalma azt jelenti, hogy az ember valamire való adottsága szerint cselekszik, méghozzá a szabadság korlátainak feloldásával.

Lásd még: passzív vagy szenvedő szabadság fogalma.

Közgazdaságtan levezetése magyarul:

"A gazdaság fogalma alapértelmezésben egy család értékteremtő, értékőrző és értékhasználó feladatainak egységét jelenti.
A gazda az a személy, aki nemcsak elvégzi ezeknek a feladatoknak a rá vonatokozó részét, hanem össze is hangolja a család tagjainak feladat-végrehajtását (kötelesség-teljesítését), és ez alapján a család, mint közösség biztosítja azokat a feltételeket, amelyek a családtagok igényeit kielégítik, így teljesítve a kötelezettségek és jogok összhangját.
Tehát a gazdaság az
értékhez kötődik.
Az érték, amit a család teremt, őriz és használ az emberből ered, az ő lelki, szellemi és testi tevékenysége hozza létre. Ennél fogva az érték
és az ezt teremtő, őrző és használó gazdaság nem korlátozódik kizárólagosan annak egyetlen megnyilvánulási formájára sem, sem a lelki értékre, sem a szellemi értékre, sem az anyagi értékre. Ezek szerves (vagyis egymást erősítve önmagukat erősítő) egysége jelenti az értéket.
Ez az anyagtalan és anyagi világ egységének alaptétele.
Azoknak az értékeknek az összessége, amelyet egy gazdaság létrehozott, a gazdaság
vagyonát alkotja.
Ebből az alapértelmezésből épül fel az emberi közösségek különböző szintjeinek gazdasága, a település, a járás, a megye és az ország gazdasága.
A családi gazdaságok feladatait különböző szinteken összehangoló egységek jelentik a köz(össég) gazdaságát."


Közgazdaságtan Feladata:

Kibernetika szemlélet alapjain a szabályozási, észlelési és kapcsolati törvényszerűségek alapján a társadalmi, technikai, komplex (anyagtalan és anyagi) gazdasági (vagyis feltétel-biztosítási) folyamatokat kölcsönhatáson alapuló egységgé (rendszerré) szervezi.


Mi a pálos lét lényege?

Vannak, akik azt mondják, hogy a pálosok egy gazdasági önellátó- és önvédelmi rendszert hoztak létre a Plisben, Mecsekben, a Kárpát-medencében és később Európa valamint a Földkeregés minden részén. Ez történelmileg igaz, ám mégsem ez a lényeg! Ők Özséb közvetítésével egy értékrendet valósítottak meg, amelynek következménye volt az fizikai önellátás és a védelem megszervezése.  Ugyancsak hiba a pálosokat valamiféle kizárólagos szakralitást közvetítő rendként felfogni, hiszen tudjuk, hogy 1200-as évek elején jött létre a Pálos rend, ők táltos László fejedelmünk közvetítőjének tartják magukat. Lászlóról tudjuk megvalósította azt, amit nagyapja Koppány akart, függetlenedni, a magyarságot az önálló útján tartani. Magyarország esetében sajnos erről nem beszélhetünk, de a pálosoknak a Csesztovai száműzetésükig sikerült ezt megvalósítaniuk.   
Forrás: Dr. Halász József - Vajkkal beszélekMi a Pártrendszerek választási rendszereinek főbb ismérvei?:

A pártrendszer lényege a megosztottság fenntartása. A választáson induló pártok a liberális-kapitalista gondolkodási módot fogalmazzák meg, súlyponteltolódással, támogatóik kívánsága szerinti ígéretlistát összeállítva, amelyet – természetesen – hatalomgyakorlási helyzetbe kerülve nem teljesítenek.
Annak érdekében, hogy a megtévesztett választók ne hozhassák helyre az általuk a választáskor elkövetett hibát, a képviselők „szabad mandátumot” kapnak a választásokon, ami alapján nem hívhatóak vissza a választók érdekeinek elárulása esetén.
A Választási rendszerrel a választók megtévesztésével létrejött, a "diktatúra" helytartóságaként működő képviseleti- és törvényhozói rendszert alakítanak ki.

A választási bűncselekményt a Büntető Törvénykönyv (jelenleg hatályos16 350. §, amely a 2007-ben hatályos törvényben 211. § alatt szerepelt) elkövetői közül jogalkalmazás során - a Központi Nyomozó Főügyészség kivette a pártokat, így az általuk elkövetett és a választás eredményét befolyásoló megtévesztő magatartás büntetlenül (tehát jogorvoslati lehetőség nélkül) folytatható.Minimálbér mértéke?Szent Korona értelmezése:
a Teremtő és az Ember közötti Szövetség és nem tárgy.

Mi a Szent Korona Értékrend?
Társadalomszervezési Rendszer, mely
a környezettel és önmagában is szerves egységként működő társadalom felépítését tűzi ki célként és az emberekről gondoskodó államokon keresztül valósul meg, a kötelezettségek és a jogok egységével, valamint, a lelki-, szellemi- és testi esélyegyenlőség megvalósításával.

Passzív vagy szenvedő szabadság fogalma?
az ember a szabadság korlátait tudomásul veszi (ha el nem is fogadja) és ezek között cselekszik relatív (viszonylagos) szabadságban.

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz