Pálos Imádságok - GazdaPorta

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Pálos Imádságok

Pálos Hang

IMA-LÁNC FELHÍVÁS!
Új magyar szent születőben.
IMÁDKOZZUNK BOLDOG ÖZSÉB SZENTTÉ AVATÁSÁÉRT!
2008. június 29-től MINDEN ESTE 19-órakor a szentté avatás napjáig!


Könyörögjünk:

Isten, ki szentjeidet megdicsőíted, Esztergomi Boldog Özséb közbenjárásával fordulok Hozzád, akit az irántad való szeretet a pilisi remeteségbe vezetett, hogy ott áldozatos, vezeklő életével népéért engeszteljen.
Add meg, hogy amint összegyűjtötte a remetéket, úgy imádsága gyűjtse össze szeretetben a világban szétszóródott magyar népet.

Példájára valósuljon meg az egyházak közötti egység, Szent Fiad akarata szerint.

Boldog Özséb remete lángja világítson be az elhagyott otthonokba és vezesse vissza a szülőket és a gyermekeket a családi tűzhely melegéhez. Fénye világítson a mindig kereső-kutató fiataloknak, hogy a Hozzád vezető úton találják meg életük értelmét és boldogító célját!

Az öregeknek, a betegeknek add meg a fényt, hogy felismerjék, a szeretetből vállalt szenvedéssel milyen sokat segíthetnek embertársaikon.

Boldog Özséb imájára add meg, hogy hazánkban is szűnjék meg a paphiány, és akik önként vállalják a papi szolgálatot, életük végéig hűségesek legyenek az Egyházhoz, engedelmességben, tisztaságban és az egységben. Boldog Özséb egy borzasztó háború után vonult a remeteségbe, hogy áldozatos életével kieszközölje az áldott békét.

Add meg ma is a világnak, de főképpen hazánknak a békét és hárítsd el, Özséb érdemeiért a háború veszedelmét.

Végül saját kérésemet terjesztem eléd: Boldog Özséb közbenjárására add meg, hogy elnyerjem könyörgésem megvalósulását lelkem, az egyetemes magyarság és az Egyház javára.

Krisztus a mi Urunk által.

Ámen.      
Árva Vince atya


 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz